Open
Vase (Lake), 2015. Polyester, glassware, 20" x 20" x 20"
Open
Vase (Lake) - detail, 2015. Polyester, glassware, 20" x 20" x 20"
Open
Vase (Lake), 2015. Polyester, glassware, 20" x 20" x 20"
Close
Using Format